Om de te verhalen kosten te bepalen, moet de gemeente eerst een activiteitenoverzicht opstellen. Hierin staat alles wat zij doet om haar zorgplichten na te komen. Vervolgens stelt zij met behulp van de gemeentelijke begroting de bijbehorende kosten op. Alle kosten die de begroting aan een activiteit toerekent, zijn verhaalbaar. Dat is dus inclusief de toerekening van zogenaamde indirecte kosten.
 
Een volledig stappenplan voor de kostentoerekening vindt u op www.vng.nl (beleidsvelden > belastingen > rioolheffing).

Gemengde activiteiten

In het activiteitenoverzicht staan ook activiteiten die én de zorgplichten betreffen én andere doelen dienen. Bijvoorbeeld straatvegen, want dit:

  • voorkomt storing en extra onderhoud in de riolering;
  • voorkomt vervuiling van waterdoorlatend verhard oppervlak;
  • zorgt voor een schone omgeving;
  • bevordert de verkeersveiligheid.

Activiteiten die meerdere doelen dienen, noemen we hier ‘gemengde activiteiten’.

Gezamenlijke activiteiten

In het overzicht staan ook activiteiten die in de praktijk deel uitmaken van een groter geheel. Het is immers gebruikelijk te streven naar een efficiënte inzet van de gemeentelijke middelen. Als het enigszins mogelijk is, laat de gemeente het wegonderhoud en de vervanging van de riolering gecombineerd uitvoeren. Projecten die meerdere activiteiten in een geheel omvatten, noemen we hier ‘gezamenlijke activiteiten’.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel