Van de activiteiten die volledig voor rekening van de gemeentelijke zorgplichten komen, kan de gemeente de kostprijs uit haar begroting overnemen. De kosten uit de begroting mag zij vermeerderen met een redelijke opslag voor de overhead. Hoe de gemeente die opslag berekent, moet zij vastleggen in de Financiële verordening. De gemeenteraad stelt de Financiële verordening vast. Deze verordening kent vaak een formule voor de berekening van de opslag van de overhead op de kosten van het taakveld.

Wettelijke hoofdregel

Voor de gemengde en gezamenlijke activiteiten moet de gemeente een verdeelsleutel vinden. Voor deze verdeling geldt de wettelijke hoofdregel: “Gemeenten mogen het aandeel in de kosten doorberekenen dat redelijkerwijs aan het nakomen van de zorgplichten kan worden toegerekend.”

Deze hoofdregel is in de wetsgeschiedenis als volgt verder ingevuld:

  • Activiteiten die slechts zijdelings (voor minder dan 10%) met de zorgplichten te maken hebben, kan de gemeente niet in het kostenverhaal meenemen.
  • Activiteiten die nagenoeg geheel (voor meer dan 90%) met de zorgplichten te maken hebben, kan de gemeente volledig in het kostenverhaal meenemen.

De groep activiteiten waarvoor de gemeente een verdeling moet maken, is dus beperkt tot de activiteiten die tussen de 10% en 90% betrekking hebben op de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Hiervoor is inhoudelijke kennis van de activiteiten en van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken nodig. Hoe de gemeente de kostenverdeling ‘redelijkerwijs’ maakt, vindt u in Voorbeelden kostenverdeling.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel