Regenwateroverlast in de woning: handvatten voor de rioleringsspecialist om oorzaken te achterhalen en oplossingen te bieden

De laatste jaren komen steeds vaker heviger regenbuien voor. Zolang de overlast beperkt blijft tot de openbare ruimte en sprake is van een tijdelijke water-op-straatsituatie, is de hinder acceptabel. Maar als regenwater of zelfs rioolwater de woning binnendringt, is sprake van overlast. Dan lopen de emoties bij bewoners vaak hoog op. Bij de analyse van de situatie moet de rioleringsspecialist zo objectief mogelijk blijven en de informatie op een juiste manier filteren. Dat vergt de nodige inspanning, zeker ook omdat door aanpassingen en verbouwingen in woningen de werking van de binnenriolering soms nauwelijks te doorgronden is. Dit artikel biedt handvatten voor de rioleringsspecialist om oorzaken van regenwateroverlast te achterhalen en oplossingen te bieden.

Meer informatie hierover vindt u in Woning.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel