Inzicht in wateroverlast en effectiviteit van maatregelen met hoogwaardig afstroom- en infiltratiemodel

In het HydroCity-project in Amersfoort is een hoogwaardig afstroom- en infiltratiemodel ontwikkeld. Hiermee kan de stedelijk waterbeheerder beter extreme neerslagevents modelleren, inzicht krijgen in de werkelijk opgetreden wateroverlast en de effectiviteit van (bovengrondse) maatregelen bepalen.

Dit PriceXD-model simuleert de stroming van water in een virtuele maquette om te laten zien wat er bij een bepaalde neerslagbelasting kan gebeuren. Zo is te zien welk deel van de neerslag via de straatkolken in het riool loopt, welk deel infiltreert en welk deel over het oppervlak afstroomt. PriceXD modelleert de stedelijke hydrologie zeer gedetailleerd en integreert hoogwaardige ruimtelijke informatie van de hydrologische kringloop met hydraulische modellering van de onder- en bovengrond. Hiermee kan de stedelijk waterbeheerder beter extreme neerslagevents modelleren, inzicht krijgen in de werkelijk opgetreden wateroverlast en de effectiviteit van (bovengrondse) maatregelen bepalen.

Meer informatie hierover vindt u in Amersfoort.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel