Informatie ligt op straat: vier manieren om aan relevante gegevens te komen

Voor een gemeente is het niet zo eenvoudig om aan goede informatie over regenwateroverlast te komen. Extreme buien treden zelden op en soms heel plaatselijk. Burgers klagen ook niet zo snel. Goede informatie is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van regenwateroverlast, vooral als het gaat om het treffen van maatregelen. Rekenmodellen zijn daarbij hulpmiddel. Het is belangrijk om resultaten van modelberekeningen te vergelijken met gegevens uit de praktijk. Dit artikel beschrijft vier manieren om aan gegevens te komen, gebaseerd op ervaringen bij onderzoek naar regenwateroverlast in Nijmegen. Hierbij gaat het om gegevens over het functioneren van de openbare ruimte en het effect op de private ruimte bij hevige neerslag. De vier manieren zijn: archiefonderzoek, onderzoek van overlastmeldingen, veldonderzoek en bewonersonderzoek. De toepassingsvoorbeelden van Nijmegen laten zien hoe relevante informatie naar voren komt door gegevens te combineren.

Meer informatie hierover vindt u in Informatie.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel