Participatie Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Participatie houdt in dat burgers, bedrijven, organisaties en bestuursorganen worden betrokken bij de voorbereiding van projecten en activiteiten in hun omgeving. De Omgevingswet en de onderliggende besluiten bevatten regels over deze participatie. Zo moeten overheden bij het vaststellen van de instrumenten van de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie,

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel