Als u geen ingrijpende wijzigingen in het stelsel of de omgeving aanbrengt, volstaat vaak een gesloten procesvorm. Denk hierbij aan herstel- en reparatiewerkzaamheden aan de riolering, het relinen van riolen, de aanleg van een persleiding in het buitengebied of het baggeren en maaien van waterlopen. Omwonenden hebben korte tijd last van de werkzaamheden, maar gaan daarna weer over tot de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel