Bij ingrijpende wijzigingen kunt u het best planmatig en systematisch te werk gaan. Denk hierbij aan vergroeningsprojecten, afkoppelen van verhard oppervlak, het scheiden van schone en vuile waterstromen en rioolvervanging. Voor dergelijke grote projecten ligt een open procesvorm het meest voor de hand. Vaak hebben deze immers gevolgen voor het gewenste rioolgebruik en/of de inrichting op particulier terre

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel