Het vooronderzoek van een doorlatendheidsonderzoek bestaat uit drie onderdelen: Onderzoek naar de infiltratiepotentie van het plangebied. Onderzoek naar de grondwaterstand. Onderzoek naar de bodemopbouw tot op grotere diepte. 1. Onderzoek infiltratiepotentie plangebied Om te bepalen of een gebied infiltratiepotentie heeft, hebt u antwoord op de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel