In de volgende bijeenkomst besluit het team dat er drie werksessies nodig zijn om een eerste concept van het assetmanagementbeleid op te stellen. Om een en ander voor te bereiden en uit te werken, wordt om de week een sessie ingepland. Over ongeveer vijf weken moet er dan een conceptversie zijn. Behalve de MT-leden betrekt het team ook andere functionarissen: een beleidsmedewerker, een omgevingsmanager, een beheerder en een projectleide

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel