De raad van de gemeente <gemeentenaam>;   gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van <datum en eventueel nummer>;   gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;   gezien het advies van …,   besluit vast te stellen de volgende verordening:   Verordening op de heffing en de inv

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel