Vervangen is het herstellen van het oorspronkelijke functioneren, waarbij u het object verwijdert en een nieuw gelijkwaardig object terugplaatst (NEN 3300; 1996). Volledige vervanging valt buiten het kader van dit onderdeel in de kennisbank. Hier komt alleen de 'no-dig'-maatregel pipebursting (mollen) aan bod.

Principe van de methode

Met deze methode vervangt u een riool en brengt u tegelijk (in één arbeidsgang) een nieuwe leiding aan, zonder hiervoor te moeten graven. Hiervoor plaatst u via een rioolput een stalen mol met een staaldraad in het riool. Trek de mol met de draad door het riool. De mol heeft aan de kop pneumatische brekers, aangedreven door een compressor. Deze brekers verbrijzelen de leiding en drukken die in de omringende grond. Koppel de nieuwe buizen aan de mol en trek ze in het ‘gemolde’ riool. Deze buizen zijn 700 tot 1.500 mm lang. Maak de nieuwe buizen waterdicht aan elkaar, bijvoorbeeld met een kliksysteem.

Stel het riool tijdelijk buiten werking en sluit vóór het mollen huis- en kolkaansluitingen af. Sluit na de vervanging de aansluitingen van buitenaf op de nieuwe kunststof leiding aan. 

Volgens het Bouwstoffenbesluit mag u in principe geen bouwstoffen in de grond achterlaten. In bijzondere gevallen mag u hiervan afwijken en kunt u een ontheffing van het bevoegd gezag (meestal de gemeente) krijgen.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is afhankelijk van de buisdiameter en de samenstelling van de omringende grond.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Sluit inlaten tijdelijk af.
  • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.
  • Sluit na de vervanging de inlaten en het riool opnieuw aan.
  • Grondspanningen en trillingen in de ondergrond kunnen omliggende kabels en leidingen beschadigen.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

De nieuwe leiding is van pvc (polyvinylchloride), PE (polyetheen) of PP (polypropeen).

Toepassingsgebied

Met mollen vervangt u het riool in zijn geheel. Hierbij verkleint u de oorspronkelijke diameter niet, de diameter kunt u wel vergroten tot maximaal 400 mm. Vanwege het destructieve karakter voor de directe omgeving wordt de methode niet veel toegepast.

 Toepassingsbeperkingen

  • U kunt deze methode niet toepassen bij eivormige riolen, riolen met grotere diameters (> 400 mm) en gewapende riolen.
  • Het oude riool blijft in de grond.
  • Als de put te klein is, moet u ergens op het riool een bouwput graven. Op die manier kunt u de rioolstreng twee kanten op bewerken.
  • Als de riolering niet zo diep ligt, kunnen zetting en trilling schade veroorzaken aan rijbaan, kabels en leidingen.

Levensduur en garantie

De levensduurverwachting van het nieuwe riool is hoog.

Principeschets

Figuur A Principeschets van pipebursting (mollen) Vergroot afbeelding


Link naar de landelijke open standaard GWSW:

PipeBursting 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel