De gezondheidsrisico’s van water op straat en in wadi’s kunt u verminderden door mensen ervan bewust te maken dat de waterkwaliteit van water op straat en in wadi’s vergelijkbaar is met verdund rioolwater. Gemeenten en waterschappen hebben de verantwoordelijkheid mensen hierover voor te lichten én burgers niet onnodig in contact te brengen met verontreinigd water (Wet publieke gezondheid)1. Zo zijn wadi’s niet geschikt om een speelvoorziening in aan te leggen, want dan wordt contact met verontreinigd water aangemoedigd.

Daarnaast kunnen technische maatregelen de gezondheidsrisico’s van water op straat en in wadi’s verminderen. Deze maatregelen moeten gericht zijn op het voorkomen van menselijk contact met (verdund) afvalwater vanuit de riolering. Houd daarom het regenwater gescheiden van het afvalwater door het regenwater bovengronds af te voeren naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater. Dit is minder belastend voor de riolering en voorkomt dat verdund rioolwater de straat op stroomt.

Een voorbeeld van zo’n infiltratievoorziening is een wadi. Om gezondheidsrisico’s bij zo’n wadi te verminderen, moet deze goed functioneren. Dit houdt in dat het water bovengronds naar de wadi moet afstromen en snel in de bodem moet wegzakken, zodat kinderen niet uitgenodigd worden om in het water te spelen.

1 Anonymous. Wet Publieke Gezondheid. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2008, nr. 460, 9 oktober 2008.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel