USBR Afhankelijk van de relatie tussen de waterhoogte in het boorgat en de grondwaterstand of een ondoorlatende laag kiest de software één van de formules van USBR7300-89 (Earth Manual, part 2, Third Edition, p. 1234, Denver, Colorado 1990). Het Aardvark-meetinstrument past deze formules toe. Uitgangspunt hierbij is dat de meting in de onverzadigde zone wordt uitgevoerd.  br /

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel