In deze analyse varieert de ledigingscapaciteit van 24, 48 tot 96 mm/h (zie figuren A, B en C). De berging in de gemaalkelder bedraagt 7 mm. Gerekend is met bui Herwijnen, zonder klimaateffect.

De resultaten laten zien dat het berekende water op straat en overlast fors afnemen bij een substantieel grotere ledigingscapaciteit. Pas bij een ledigingscapaciteit van 96 mm/h is er geen overlast en ook geen water op straat.

De berging van 7 mm in de pompkelder is relatief klein. Een verdubbeling van deze berging heeft wel enig effect op de hoeveelheid water op straat en overlast, maar dat effect is veel kleiner dan dat van een verdubbeling van de ledigingscapaciteit.

Het nadeel van een kleine berging in de pompkelder, is dat veel sneller water op straat en overlast ontstaat als de pomp uitvalt door een calamiteit, ook bij buien met een veel kleinere neerslagsom.

Figuur A Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: ledigingscapaciteit 24 mm/hVergroot afbeelding
Figuur B Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: ledigingscapaciteit 48 mm/hVergroot afbeelding
Figuur C Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: ledigingscapaciteit 96 mm/hVergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel