Ter visie

Bèta-versie Formatie rekentool

Publicatiedatum 02 augustus 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

Welke functies heeft een gemeente nodig om haar gemeentelijke watertaken uit te voeren? En hoeveel fte’s moet de gemeente hiervoor beschikbaar stellen? Stichting RIONED helpt deze inschattingen te maken middels de ‘Formatie rekentool gemeentelijke watertaken’. Na een uitvoerige validatie stelt Stichting RIONED de rekenhulp nu in bèta ter visie beschikbaar. Wat vindt u van de vernieuwde rekenhulp?

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

Validatieprocedure

Na de oproep van Stichting RIONED voor het valideren van de rekenhulp is er uit de vele aanmeldingen een selectie gemaakt aan de hand van gemeentegrootte en spreiding door het land. Uiteindelijk zijn veertien gemeenten (van +/- 20.000 inwoners tot +200.000 inwoners) betrokken geweest bij het validatieproces. Namens Stichting RIONED zijn voor deze validatie zowel leden van onze auteurspool van de Kennisbank stedelijk water als Branchestandaard-adviseurs ingezet.

Gebruikerservaringen nodig

De Bèta-versie ‘Formatie rekentool gemeentelijke watertaken’ ligt voor u ter visie. Dit is nadrukkelijk nog géén definitief product, maar een oproep om de rekenhulp te testen en uw ervaringen en feedback met Stichting RIONED te delen. Alleen door de validatiegegevens te combineren met uw gebruikerservaringen kunnen wij tot een valide én betrouwbare rekenhulp komen.

Uw feedback op de rekentool wordt meegenomen in de laatste toetsing van de rekentool en kennisbankmodule ‘Personele middelen’ door onze begeleidingscommissie. Hierna kan onze rekentool nog aangepast worden. De definitieve versie van de rekentool publiceren we begin 2023.

Verschil met vorige versie

Het meest opvallende verschil in deze versie van de rekentool is een verruiming van de gemeentelijke watertaken. Vanuit de validatie is gebleken dat diverse gemeenten andere opvattingen hebben over de taken welke tot de gemeentelijke watertaken toebedeeld kunnen worden. Onze nieuwe rekentool faciliteert dit. Een toelichting hierop volgt in de kennisbankmodule ‘Personele middelen’, welke we uiterlijk in oktober 2022 ter visie leggen.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de tervisielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie