Formatiescan gemeentelijke watertaken

Laatst geac­tu­aliseerd 10 maart 2023

Met de Formatiescan van Stichting RIONED kunt u de benodigde personele bezetting van uw gemeente voor de gemeentelijke watertaken uitrekenen. Het model rapporteert de fte’s uitgesplitst naar functieprofielen en activiteiten. U kunt het model volledig afstemmen naar de situatie van uw gemeente.

Waar kunt u de Formatiescan voor gebruiken?

De Formatiescan is een hulpmiddel om tot een totaaloverzicht van de inspanning van de gemeente voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken te komen. Het is een schematische weergave van de werkelijkheid en dient niet zonder context beschouwd te worden.

Stichting RIONED moedigt gemeenten aan om met behulp van de Formatiescan en Branchestandaard gemeentelijke watertaken (organisatie- en kennisscan) naar het personele bestand te kijken. Samen met de bevindingen over werkdruk van het personeel krijgen gemeenten zo een goed overzicht van personeelstekorten (of overschotten).

De Formatiescan kunt u inzetten om:

  • de formatie van een gemeente te bepalen.
  • te toetsen of uw gemeente voldoende personeel heeft om de gemeentelijke watertaken uit te voeren.
  • beleidskeuzes door te rekenen. Bijvoorbeeld: bereken het effect van uitbesteden op de (tijds)inspanning van een gemeente.
  • in te zetten als bewijsvoering richting de gemeenteraad om extra capaciteit op de gemeentelijke watertaken krijgen? Gebruik de opmerkingenvelden in de Formatiescan om een toelichting te geven.

Beschrijving taken en functies in kennisbank

Het kennisbankhoofdstuk Personele bezetting gemeentelijke watertaken is compleet herzien. Het geeft een beschrijving van de diverse taken en functies van een gemeente voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

Schema van stappenplan om de formatie te bepalen voor uitvoeren van de gemeentelijke watertaken
Stappenplan om de benodigde formatie te bepalen voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken.Vergroot afbeelding

Formatiescan en de Branchestandaard kennisscan

De Formatiescan sluit aan op de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. De branchestandaard vertelt u over welke personele kennis en competenties uw gemeente nodig heeft voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. De Formatiescan geeft het totaaloverzicht van welke tijdsinspanning voor deze onderwerpen gevraagd wordt. Combineer de resultaten van de Formatiescan met de uitkomsten van de Branchestandaard kennisscan en krijg inzichtelijk wat nodig is voor de optimale structuur van uw gemeente.

Formatiescan downloaden

De Formatiescan is beschikbaar voor medewerkers van organisaties die begunstiger zijn van Stichting RIONED.

Download de Formatiescan en de handleiding

Validatie Formatiescan

De Formatiescan is door Stichting RIONED uitvoerig gevalideerd bij veertien gemeenten, variërend in grootte en ligging. Hierna is deze in concept ter visie gelegd aan alle begunstigers van Stichting RIONED en vastgesteld door de CVLH op 22 februari 2023.

Contact en vragen

Heeft u vragen of suggesties over de toepassing van de Formatiescan? Neem contact op via mail met Jay Jay Kleinendorst, projectmanager Stichting RIONED.