Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Laatst geac­tu­aliseerd 08 juni 2021

Voor goed stedelijk waterbeheer zijn vakmensen nodig. De branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Lees meer over hoe de branchestandaard en bijbehorende producten u helpen bij vragen over planning en personeelstekort, functie indeling en kennis op peil houden.

Figuur A De branchestandaard beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken.Vergroot afbeelding

Beschrijving activiteiten gemeentelijke watertaken

Wat komt er aan activiteiten kijken bij de uitvoering van gemeentelijke watertaken? De branchestandaard geeft een overzicht van alle activiteiten. Gebruik het als checklijst voor bijvoorbeeld planning of onderbouwing van benodigde middelen. Lees meer over de Branchestandaard activiteiten.

Welke kennis is nodig?

Wat moet iedere professional in stedelijk waterbeheer en rioleringsbeheer minimaal weten en kunnen? Krijg inzicht in welke kennis en welk niveau u nodig hebt gezien uw rol en activiteiten. Dit kan u helpen bij zelfstudie of het kiezen van de juiste opleiding. De branchestandaard werkt hiermee ook door in het aanbod van de Kennisbank stedelijk water, de Basisopleiding Riolering (BOR) van Wateropleidingen en aanvullende opleidingen. Naar Branchestandaard kennis.

Functies, competenties en inschaling

Welke normfunctie hoort bij uw rol en over welke competenties moet u beschikken? En welke inschaling past hierbij? Lees hierover meer bij Branchestandaard functies

Inzicht in aanwezige kennis

Het is een opgave voor gemeenten om voldoende mensen met de juiste kennis in dienst te hebben. Hoe staat uw organisatie of samenwerkingsverband ervoor? Welke kennis en competenties aanwezig zijn en welke niet? De Branchestandaard organisatiescan en kennisscan geven u en uw organisatie inzichten om hiermee aan de slag te gaan. Inmiddels hebben zo’n 150 gemeenten hiervan gebruik gemaakt. 

Ga onder begeleiding van een adviseur aan de slag met de Branchestandaard organisatiescan en lees meer over de Branchestandaard kennisscan.

Download het model branchestandaard gemeentelijke watertaken (Excel bestand).
In het document zelf treft een beknopte leeswijzer aan. Hierboven vindt u links naar webpagina’s met meer informatie over de onderdelen en de bijbehorende producten van de branchestandaard.