Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Laatst geac­tu­aliseerd 29 oktober 2019

Met de Branchestandaard toetsen gemeenten en waterschappen of de competenties en kennis op het gebied van stedelijk waterbeheer binnen hun organisatie of in de samenwerking aanwezig zijn.

Ook krijgt de individuele professional een beeld over zijn eigen kennis en competenties. Daarmee is de Branchestandaard een praktisch model dat inzicht geeft in:

  • de activiteiten die medewerkers voor de watertaken moeten uitvoeren
  • de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn
  • welke kennis en competenties professionals en organisaties al in huis hebben.

Zo wordt voor uw organisatie duidelijk waar eventuele witte kennisvlekken zitten en waar u competenties moet versterken. Daarnaast kan de individuele  professional controleren of hij zelf de vereiste kennis en competenties heeft. De uitkomsten kunnen gevoelig liggen, daarom zijn er verschillende manieren om daar mee om te gaan.

Wilt u in uw organisatie of samenwerking aan de slag met de Branchestandaard onder begeleiding van een ervaren adviseur? Aan de slag met de Branchestandaard.

Wilt u meer weten over de kennisgebieden, -niveaus, competenties of activiteiten? Raadpleeg dan Uitleg Branchestandaard.

Wilt u binnen de kennisbank selecteren op kennisniveau en/of gebied? Ga dan naar Mijn RIONED.