Branchestandaard kennisscan 

Laatst geac­tu­aliseerd 08 juni 2021

Krijg met de kennisscan inzicht in de aanwezige kennis van professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer binnen uw organisatie of samenwerkingsverband. De kennisscan is onderdeel van de Branchestandaard organisatiescan. 

De Branchestandaard kennisscan is een meerkeuzetoets die hoort bij de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. De branchestandaard beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. De kennisscan geeft inzicht in de basiskennis die nodig is om regie te voeren. Zij bestaat uit vijf vragen per hoofdkennisgebied, in totaal dus zestig vragen. Hiermee geeft de kennisscan in grote lijnen inzicht in de aanwezige kennis van een professional en/of in de kennis en eventuele witte vlekken binnen een gemeente of samenwerkingsverband. De kennisscan heeft Stichting RIONED in samenwerking met Wateropleidingen ontwikkeld.

Groepsverband en individueel

De kennisscan is alleen beschikbaar als u onder begeleiding van een adviseur gebruik maakt van de Branchestandaard organisatiescan. De kennisscan wordt bij voorkeur in groepsverband afgenomen, hierdoor begint het leren al zodra collega’s na de scan de antwoorden met elkaar bespreken.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de kennis- en de organisatiescan kunt u contact opnemen met Oscar Kunst, projectmanager Stichting RIONED, via mail of tel. 0318-631 111.  

Wilt u uw kennis verdiepen of uitbreiden?

De Basisopleiding Riolering (BOR) van Wateropleidingen bevat de basiskennis van alle kennisgebieden van de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken. U kunt ook bij Wateropleidingen terecht voor zowel standaard als maatwerkoplossingen. Neem contact op met Caroline Rouppe van der Voort, opleidingscoördinator.

De branchestandaard geeft aan wat de benodigde kennis is om de gemeentelijke watertaken uit te voeren en geeft daarmee sturing aan de inhoud van de Kennisbank stedelijk water. Met een filtertool kunt u een selectie maken in de kennisbank op kennisgebied, - niveau of een combinatie daarvan. Het resultaat van uw selectie kunt u opslaan in Mijn RIONED of als pdf. 
Aan de slag met kennis uit de kennisbank.