Houd vóór de start van het werk een bijeenkomst met de aannemer en zijn verantwoordelijke uitvoerende medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst:
  • neemt u samen het plan van aanpak door en bij reiniging het reinigingsplan van de aannemer (verplicht voor gecertificeerde bedrijven, maar eigenlijk altijd aan te raden, zie BRL K-10014 van KIWA: reinigingsplan);
  • zorgt u dat protocollen en procedures voor beide partijen helder zijn;
  • geeft u aan wat de procedure is voor meer- en minderwerk, dat voorkomt discussies bij de eindafrekening;
  • maakt u duidelijke afspraken over de communicatie tijdens de uitvoering. Bijvoorbeeld over wanneer en hoe de aannemer afwijkende situaties moet melden, wie bij beide partijen de vaste contactpersonen zijn en hoe en wanneer werkoverleg plaatsvindt.
  • neemt u de tijd om over en weer eventuele resterende vragen te stellen en beantwoorden.
De startbespreking is essentieel om verwachtingen, protocollen en communicatie te bespreken vóór de uitvoering van de beheermaatregel.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel