Houd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten. Hiermee kunt u voorkomen dat de planning uitloopt en boeteclausules in werking treden. Door de voortgang in de gaten te houden, kunt u adequaat reageren op onvoorziene situaties.

Een paar tips:
  • Zorg voor een directe communicatielijn tussen uw directievoerder (toezichthouder) en de verantwoordelijke medewerker van de aannemer. Zo voorkomt u dat meldingen 'ergens blijven liggen' of de werkzaamheden omwille van de planning toch maar doorgaan. Met als gevolg discussies over honorering van de afwijkende omstandigheden.
  • Zorg ervoor dat de aannemer alle afwijkende omstandigheden voldoende documenteert. Dat maakt gesprekken achteraf over het verrekenen van meerwerk een stuk makkelijker.
  • Houd in de gaten dat de aannemer het veiligheids- en gezondheidsplan in acht neemt.
  • Bij rioolreiniging stellen de NEN-EN 14654-1 en de BRL K-10014 dat de aannemer volgens een vastgesteld format dagrapportages moet aanleveren. Zorg dat hij hierin ook beheerinformatie over het rioolstelsel opneemt die tijdens de werkzaamheden beschikbaar komt. Dan kunt u deze vastleggen in uw beheersysteem (zie ook Reinigingsinformatie vastleggen). Overigens zijn de NEN-EN en BRL pas van toepassing als u deze als opdrachtgever voorschrijft.
  • RibX is het in Nederland vastgestelde uitwisselingsformaat voor inspectie- en reinigingsdata.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel