Soorten informatievragen

Hydraulische rekenmodellen worden meestal gebruikt om antwoord te krijgen op een van de volgende typen informatievragen:

  1. Inzicht in het systeemgedrag bij werkelijke gebeurtenissen. U gebruikt het rekenmodel om voor een werkelijke gebeurtenis of bui door te rekenen of de riolering of het stedelijk watersysteem heeft gefunctioneerd zoals bedoeld. Hierbij vergelijkt u het theoretisch en praktisch functioneren. Dit biedt soms ook de mogelijkheid om op basis van de vergelijking met metingen het model aan te passen om de betrouwbaarheid ervan te verhogen. 
  2. Inzicht in het hydraulisch functioneren van een stelsel in maatgevende neerslagsituaties om te beoordelen of het systeem voldoende is gedimensioneerd. Voorbeelden hiervan zijn ontwerpberekeningen en BRP-berekeningen van rioolstelsels. Overigens geeft dit kennisbankonderdeel geen ontwerprichtlijnen; hiervoor kunt u het onderdeel Ontwerp en beheermaatregelen raadplegen.
  3. Inzicht in wateroverlast in extreme neerslagsituaties. Hier gaat het om inzicht in de locaties waar water op straat of wateroverlast optreedt, de hoogte van de waterstanden en de samenhangende schade. Hiermee gaat u verder dan bij informatievraag 2, waarin u (alleen) de riolering of andere waterinfrastructuur doorrekent. In extreme situaties moet u daarboven rekening houden met waterstromen op het maaiveld. In het kader van de Stresstest Klimaatbestendigheid is deze vraag voor gemeenten actueel.
  4. Inzicht in het milieutechnisch functioneren van een stelsel binnen een bepaalde periode of meerjarig gemiddeld. Hier gaat het om inzicht in de omvang van de emissies via overstorten, hemelwateruitlaten en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). 

Deze vragen kunnen betrekking hebben op vrijvervalstelstels én andere soorten stedelijke watersystemen, zoals infiltratievoorzieningen . Die systemen vallen allemaal onder de afbakening hydraulisch of hydrodynamisch modelleren. Vragen over het modelleren van waterkwaliteit vallen hier niet onder. Ook peilbeheer van het regionale oppervlaktewatersysteem valt hierbuiten.  

Filterhulp

Bepaal eerst welke van de bovengenoemde vragen u met het model wilt beantwoorden. U kunt dan in stap II met het filterhulp de specifieke modelconcepten selecteren die geschikt zijn voor uw situatie. Op basis van de keuzes die u maakt, toont de kennisbank van de volgende stappen specifiek de informatie die u bij deze modelconcepten nodig hebt. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel