In dit stadium van het keuzeproces werkt u de mogelijke oplossingsrichtingen uit. Als uw hoogste prioriteit is om de kosten zo laag mogelijk te houden en de milieukwaliteit dit toelaat, is een minimale voorziening in de vorm van een verbeterde septic tank interessant. Perceeleigenaren kunnen deze tank zelf aanschaffen en onderhouden (via marktpartijen). De overheid hoeft hierin geen rol te vervullen.

Is het verbeteren van de lokale waterkwaliteit een speerpunt, dan komen hoogwaardige centrale of decentrale systemen in beeld. Als u veel waarde hecht aan het terugwinnen van energie en grondstoffen of het verwijderen van nieuwe stoffen, lijkt de keuze voor meer centrale systemen voor de hand te liggen omdat terugwinning van grondstoffen over het algemeen plaatsvindt vanuit het zuiveringsslib.

Het is van belang dat u in deze fase het aantal mogelijke oplossingsrichtingen inperkt. Doe dit zorgvuldig en in overleg met de belanghebbenden, zodat u deze stap later niet opnieuw hoeft te doorlopen. Om alternatieven wel of niet te laten afvallen, is een goede motivatie nodig. Deze motivatie volgt uit de kaders en ontwikkelingen die u in stap 2 hebt geschetst.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel