Slappe bodem De bodem van grote delen van de Randstad, het Groene Hart, de Flevopolders, Friesland en Groningen geldt als een slappe bodem: een bodem die bestaat uit veen of klei. In deze gebieden is sprake van maaivelddaling door veenoxidatie (het vergaan van veen bij blootstelling aan zuurstof in de lucht) en door zetting. Zettingen en maaivelddaling leiden tot extra kosten voor bebouwing en infra

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel