Meer waterberging vermindert wateroverlast en maakt centrum van Rotterdam aantrekkelijker

Extreme neerslag vormt een lastige maar uitdagende opgave in een dichtbebouwd en dichtbevolkt gebied als het centrum van Rotterdam. Negatieve ervaringen met wateroverlast door hevige  regenbuien hebben aangetoond dat het belangrijk is om meer ruimte te reserveren voor waterberging. Voor ontwerpers en technici is het een uitdaging om een aantrekkelijke buitenruimte en bouwwerken te ontwerpen, die waterbestendig zijn en waar nodig ook voor waterberging te gebruiken zijn. In het centrum van Rotterdam hebben de gemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gezamenlijk veel extra bergingsruimte in het stedelijk watersysteem gecreëerd, zowel onder- als bovengronds. Het gekozen maatregelenpakket beperkt de regenwateroverlast in het centrum en maakt tegelijkertijd de stad aantrekkelijker.

Meer informatie hierover vindt u in Rotterdam.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel