Succesfactoren bij anticiperen op extreme neerslag afstemming binnen de gemeente én met bewoners

Een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe gemeenten kunnen anticiperen op extreme neerslag in de stad. Onderdeel hiervan waren interviews met gemeenteambtenaren over hun ervaringen met de implementatie en verankering van maatregelen tegen regenwateroverlast. Zij vonden vooral tijdige afstemming met andere beheerders van de openbare ruimte belangrijk. Om ondergelopen wegen, woningen en winkels te voorkomen, zijn tenslotte (ook) bovengrondse maatregelen nodig. Voor het bepalen en uitvoeren van die maatregelen zijn de expertise (en financiële middelen) van de verschillende beheerders van de openbare ruimte nodig. Een ander belangrijk punt is volgens de ondervraagden afstemming met en betrokkenheid van bewoners.

Meer informatie hierover vindt u in Gemeenten.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel