Voorbeelden van ruimtelijke inrichting:

  • In een Amerikaans-Nederlandse samenwerking is voor New Orleans het eerste waterplan voor stedelijk gebied in de VS ontwikkeld. Maatregelen hierin zijn onder meer het slim koppelen van de stroomgebieden, het creëren van ruimte voor water door het ondergrondse stelsel open te maken en het benutten en vasthouden van hemelwater op eigen en openbaar terrein.
  • Een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam heeft onderzocht hoe Gemeenten kunnen anticiperen op extreme neerslag in de stad. Tijdige afstemming met andere beheerders van de openbare ruimte en met bewoners blijken belangrijke succesfactoren.
  • In het centrum van Rotterdam hebben gemeente en waterschap gezamenlijk veel extra bergingsruimte gecreëerd, zowel onder- als bovengronds. Het gekozen maatregelenpakket beperkt de regenwateroverlast in het centrum en maakt tegelijkertijd de stad aantrekkelijker.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel