Naast het inrichten van een programma is tijdens de inventarisatie bij andere organisaties ook gebleken dat het verstandig is om assetmanagementrollen in te voeren om doelstellingen, activiteiten en resultaten te coördineren. Voor deze rollen beschrijft het team de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en enkele aanvullende processen.

Tessa: Voor de positiebepaling hebben we in de interviews aan de medewerkers gevraagd wie de assetowner, de assetmanager en de serviceproviders zijn. Toen we de resultaten in een tabel zagen, werd duidelijk dat we dit in Waterstad nog niet goed hebben vastgelegd.

Bij Waterstad zijn de rollen asseteigenaar, assetmanager en serviceprovider helemaal nieuw. En er is nog een verdeeld beeld over wie wat moet gaan doen. De rollen zijn soms wel herkenbaar, maar tussen de afdelingen zijn er toch wel grote verschillen. Het team spiegelt de input van andere organisaties aan Waterstad en stelt voor om de rollen zo te beschrijven dat ze maximaal aansluiten op de huidige organisatie. Toch zal dit een verandering betekenen voor de betrokkenen. Binnen de rollen gaat het steeds om de optimalisatie van de doelstellingen voor kosten, risico’s en prestaties.

Tessa: We hebben besloten om binnen het project de gewenste rollen te beschrijven en de bijbehorende inrichting van de processen en benodigde gegevens te realiseren. De betreffende rol moet dan wel snel worden opgepakt, anders is er een groot risico dat het proces of de verzamelde gegevens snel verouderen en geen onderdeel blijven van de nieuwe werkwijze.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel