Voor deze situatie is uitgegaan van een standaard gemengd rioolstelsel (voorziening) met de volgende kenmerken:

  • Berging 9 mm (incl. randvoorziening)
  • Lediging 0,7 mm/h
  • Berging op straat 35 mm

Het effect van de overloopcapaciteit van het rioolstelsel is berekend voor drie varianten: 40, 60 en 90 l/s/ha (zie figuren A, B en C). Deze overloopcapaciteiten komen voor bij rioolstelsels die zijn gedimensioneerd op respectievelijk bui02, bui04 en bui08, conform Berekenen vrijvervalriolering. Gerekend is met bui De Bilt (T ~ 50 jaar) zonder klimaateffect.

Volgens de huidige gangbare normen heeft een rioolstelsel een ontwerp afvoercapaciteit van 90 l/s/ha. Dit komt overeen met 32,4 mm/h. In het verleden zijn stelsels vaak gedimensioneerd op 60 l/s/ha. Met het oog op zwaardere buien als gevolg van klimaatontwikkeling worden nieuwe stelsels soms al gedimensioneerd op een grotere afvoercapaciteit, bijvoorbeeld 120 l/s/ha.

Uit de resultaten blijkt dat vooral de duur, maar ook de hoeveelheid water op straat, sterk afhankelijk is van de overloopcapaciteit van het rioolstelsel. Een grotere over ­ loopcapaciteit betekent minder en korter water op straat. Met deze simulaties is het functioneren van systemen alleen op hoofdlijnen berekend. Bij water op straat kan in de praktijk plaatselijk wél overlast optreden.

Let wel, water op straat is nog geen overlast. Maar hoe meer water op straat blijft staan, hoe groter de kans op overlast wordt.

De grootte en structuur van de rioolleidingen naar de overstorten bepalen de overloopcapaciteit van een rioolstelsel. De grootste leidingen van een rioolstelsel liggen dus niet naar het gemaal (lediging voorziening), maar naar de overstorten. De afvoercapaciteit van een rioolstelsel kan overigens worden belemmerd door de tegendruk van een watersysteem bij de overstort(en). Uit de resultaten blijkt dat het stelsel bij extreme buien een verwaarloosbaar deel van het rioolwater afvoert naar het gemaal.

Figuur A Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 40 l/s/haVergroot afbeelding

 

Figuur B Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 60 l/s/haVergroot afbeelding
Figuur C Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 90 l/s/haVergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel