Leidraadbuien

De meestgebruikte buien om het hydraulisch functioneren van rioolstelsels te toetsen, zijn de voormalige Leidraadbuien Bui01 - Bui10. Hiermee kunt u rioolstelsels belasten met een bui met een bekende herhalingstijd , bijvoorbeeld een bui die eens in de 2 jaar voorkomt. De herhalingstijd van water op straat kunt u hiermee niet altijd nauwkeurig inschatten, omdat er een verschil kan zitten in de statistische herhalingstijd van de hydraulische belasting en die van het doorgerekende effect. Elk verschillend stedelijk watersysteem reageert namelijk anders op de neerslagbelasting, waarbij sommige stelsels gevoeliger zijn voor korte intense buien en andere voor langdurige buien met een groot totaalvolume. Dit verschil wordt in de praktijk bij gebruikmaking van de Leidraadbuien verwaarloosd, maar kan wel significant zijn.

Om het hydraulisch functioneren van de riolering onder extremere omstandigheden te toetsen – waarbij het maaiveld een belangrijke rol heeft in het verwerken van de neerslag – volstaan Bui01 tot Bui10 niet. Wilt u het hydraulisch functioneren van voorzieningen met een grote berging toetsen, zoals wadi's, infiltratievoorzieningen of doorlatende verharding? Dan volstaan Bui01 tot Bui10 ook niet. Hiervoor kunt u een reeksberekening gebruiken met de neerslagreeks van De Bilt 1955-1979. Als alternatief kunt u ook een composietbui gebruiken.

Figuur A Rioleringsmodel zonder oppervlaktewater Vergroot afbeelding

Het gebruik van de voormalige leidraadbuien kent dus een aantal beperkingen, namelijk dat zij alleen geschikt zijn voor het toetsen van het hydraulisch functioneren van rioolstelsels en het feit dat de herhalingstijd van leidraadbuien, zeker met klimaatverandering , niet exact overeenkomt met de herhalingstijd die volgt uit de STOWA regenduurlijnen (STOWA 2018-12). Desondanks bestaat veel ervaring met het doorrekenen van rioolstelsels met deze buien. Omwille van vergelijkbaarheid met bestaande BRP's /herberekeningen stelt de kennisbank daarom de voormalige leidraadbuien nog steeds ter beschikking. Gegeven de beperkingen, is het gebruik van de leidraadbuien alleen zinvol bij toepassing van het modelconcept Rioleringsmodel zonder oppervlaktewater, zie figuur A.

Composietbuien

Een alternatief voor Bui01 tot Bui10 zijn composietbuien. Hiermee zijn buien te ontwerpen die het rioolstelsel met een bui met een vooraf bepaalde herhalingstijd belasten. Composietbuien zijn te genereren voor elk type rioleringsmodel. Een video legt de aard van composietbuien uit en geeft aan waarvoor ze kunnen worden ingezet.

Stresstestbuien

Voor de Stresstest wateroverlast kunt u de zeven speciaal hiervoor gestandaardiseerde stresstestbuien gebruiken. De stresstest buien kunt u zinvol toepassen op de modelconcepten rioleringsmodel met stroming over maaiveld of een maaiveldmodel met een rioleringsmodel.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel