In deze simulatie heeft het rioolstelsel dezelfde kenmerken als in Rioolstelsel (bui De Bilt, effect overloopcapaciteit):

  • Berging 9 mm (incl. randvoorziening)
  • Lediging 0,7 mm/h
  • Berging op straat 35 mm

Een berging van 35 mm op straat komt overeen met 10 cm water tussen de banden ten opzichte van circa 1/3 van het afvoerend oppervlak.

Ook hier is het effect van de overloopcapaciteit van het rioolstelsel berekend voor 40, 60 en 90 l/s/ha (zie figuren A, B en C). Maar nu is gerekend met bui De Bilt met een klimaatfactor van 1,25. De klimaatfactor van 1,25 komt overeen met de prognose voor de toename van kortdurende extreme buien in 2050 volgens de KNMIklimaatscenario’s 2014.

Net als de simulatie in Rioolstelsel (bui De Bilt, effect overloopcapaciteit) laat ook deze analyse zien dat een grotere overloopcapaciteit een gunstig effect heeft op de hoeveelheid en duur van water op straat.

De zwaardere bui met klimaatfactor zorgt nu wel voor wateroverlast. Dit is een belangrijk signaal voor de werking van de huidige riolering in de toekomst.

De laatste decennia zijn gemengde rioolstelsels vaak kwetsbaarder geworden voor de effecten van extreme buien. Dit komt doordat:

  • het aantal overlooppunten is verminderd door de basisinspanning en het beleid rond risicovolle overstorten;
  • in vlakke gebieden de gelijkmatige verdeling van water via de straat belemmerd is door de aanleg van verkeerstafels en drempels;
  • minder grote verschillen tussen bouwpeilen en straatniveau zijn aangehouden;
  • bestrating in winkelgebieden veel vlakker is aangelegd, gelijk aan het drempelniveau van de winkeltoegang;
  • de belasting op rioolstelsels is toegenomen door uitbreiding van van het verharde oppervlak.
Figuur A Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 40 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding


 

Figuur B Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 60 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding
Figuur C Bui De Bilt, waterbalans cumulatief: overloopcapaciteit 90 l/s/ha, klimaatfactor 1,25Vergroot afbeelding


 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel