Dit was RIONEDdag 2022

Na twee jaar streek de RIONEDdag weer neer op donderdag 16 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. Vakgenoten uit heel Nederland waren aanwezig en genoten van het programma en het netwerken. We geven een korte impressie van de RIONEDdag 2022. En zet de volgende RIONEDdag op 6 april 2023 alvast in uw agenda.

De RIONEDdag start met de kennismaking met directeur Hilde Niezen. Inmiddels is Hilde al ruim een half jaar directeur van Stichting RIONED. Ze vertelde aan dagvoorzitter Annette van Soest dat ze al vele vakgenoten heeft ontmoet. De bevlogenheid en betrokkenheid voor stedelijk waterbeheer is enorm. "Ik zie dat stedelijk waterbeheerders op verschillende schaalniveaus bezig zijn en dat is heel inspirerend om te zien. Door klimaatverandering zal er ook in ons vakgebied nog het een en ander gaan veranderen. Daar hebben we iedereen bij nodig."

Hilde Niezen, directeur Stichting RIONEDVergroot afbeelding

Hilde riep iedereen op om binnenkort mee te doen aan het onderzoek over Stichting RIONED en stedelijk waterbeheer. Denk mee en doe mee. Mist u iets waarin stichting RIONED nog niet voorziet? Geef het aan ons door, zodat we als koepelorganisatie mee kunnen blijven denken over de behoeften uit het vakgebied!


 

Meer droogte en sterke toename extreme buien

Ons klimaat is aan het veranderden. Het wordt gevarieerder, met extremere buien en langere perioden van droogte. Geert Lenderink van het KNMI vertelde op het hoofdpodium over de oorzaken, de zekerheden én onzekerheden.

Geert Lenderink (KNMI)Vergroot afbeelding

De intensiteit van neerslag neemt vooral bij de hele hevige bui sterk toe, maar de mate van de schaalvergroting van buien is nog onzeker. Als echte wetenschapper sprak Geert in kansen en scenario’s. Dát het klimaat verandert is een keihard gegeven. Maar waar en wanneer extremen exact zullen optreden is helaas niet te voorspellen met zoiets als een buienrader. Buien zijn kleinschalig en grillig. Zomer 2023 worden de nieuwe klimaatscenario’s 2023 door het KNMI gepubliceerd. De tussentijdse stand van zaken staat in het KNMI-Klimaatsignaal ’21.

Paneldiscussie met vlnr Martijn Klootwijk (Breda), Jeroen Langeveld (TU Delft) en Geert Lenderink (KNMI)Vergroot afbeelding

Jeroen Langeveld (TU Delft) vertelde over de afwegingen en dilemma’s van maatregelen op systeem-, stelsel en objectniveau. Daarbij vervagen de grenzen tussen de vakgebieden ondergrond, groen, stedelijk water en inrichting en beheer van de openbare ruimte. In de aansluitende paneldiscussie gaf Martijn Klootwijk van de gemeente Breda aan dat je ook in de binnenstad zoveel mogelijk ruimte wilt creëren voor waterberging. Dat kan via het omgevingsplan, waterverordening, maar het is nu juist ook van belang om regels op te stellen voor groen. Dan kun je de kleine buien opvangen en de grotere voor een deel. Robuust ontwerpen met minder parkeerplaatsen en meer wandelpromenades is een oplossing. Oftewel kijken naar de scenario's van bijvoorbeeld een bui10, om te zien waar je knelpunten zitten. Langeveld opperde een systeemoplossing: een mobiliteitstransitie. Door 90% van de auto’s, en daarmee ook de daarvoor benodigde parkeerruimte, te schrappen, levert dat voldoende ruimte op voor waterberging en groen in de stad. Volgens Langeveld geen gek idee in de toch al begonnen transitie naar autodelen en zelfrijdende auto’s. Maar goed onderhoud op stelsel- en objectniveau draagt natuurlijk ook bij.

Hierna nam iedereen deel aan een van de microcursussen, sessies of kennistafels tijdens de RIONEDdag 2022. Hier werd iedereen vakkundig bijgepraat over diverse onderwerpen en was er ruimte voor discussie en reflectie.

Vakkennis uitwisselen tijdens een microcursus of kennistafelVergroot afbeelding

Vroeger zag ik op de RIONEDdagen alleen rioleurs. Nu zie ik een veel grotere diversiteit aan disciplines, waaronder ambtenaren en adviseurs openbare ruimte.
- Quote deelnemer RIONEDdag met +30 jaar ervaring -

Energietransitie

David Peters van Stedin liet in zijn lezing op het hoofdpodium over energietransitie een case zien van de Blokmansstraat in Rotterdam. Dit is een stenige straat die flink bijdraagt aan het hitte-eilandeffect. Een nieuw aan te leggen warmtenet en nieuw groen vragen om reorganisatie van het wegprofiel, inclusief de onderliggende kabels en leidingen. Wie schuift op, hoe maken we plaats voor groen en duurzame energie? Met samenwerking tussen de betrokken disciplines en benutten van koppelkansen is een mooie oplossing gevonden waar alles inzit. 

David Peters van Stedin Vergroot afbeelding

Ieder project telt in de opgave om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De uitdagingen van de energietransitie zijn groot! We moeten opschieten, Ten minste één op de drie wegen moet open gegraven worden. We kunnen vanwege het tekort aan arbeidskracht en materiaal niet alles tegelijk doen en de regels die in het verleden zijn ontwikkeld belemmeren de slagvaardigheid. David geeft ons ook het vertrouwen dat we dit kunnen. Nederland is al koploper in de ontwikkeling van het aandeel zonPV in de elektriciteitsmix!

 

De winnaar RIONEDinnovatieprijs 2022: FATracker: drijfmonitoring in gemaalVergroot afbeelding

Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2022

Stichting RIONED wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren. Dit jaar werden er drie innovaties aan de zaal gepresenteerd. Vervolgens kozen de deelnemers van de RIONEDdag 2022 de FATracker: drijflaagmonitoring in gemaal als winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2022. In totaal zijn er dit jaar vijftien innovaties ingediend.

 

Hugo Gastkemper neemt afscheidVergroot afbeelding

Speciaal afscheid

Na een mooie woorden van voorzitter Joost van Oostrum nam Hugo Gastkemper afscheid van de vakwereld met een boodschap: “Dingen veranderen, zoals op mondiaal niveau verandert ons klimaat. Waar dorpen en steden groeien en de regelgeving verandert. Alle opgaven voor de energietransitie, klimaatverandering en woningbouw maken ons vakgebied steeds breder en uitdagender. Warmtenetten en andere nieuwe ondergrondse energievoorzieningen moeten we in de bestaande infrastructuur inpassen. We kennen de stakeholders en de processen met bewoners, andere disciplines binnen de gemeente en de bevoegde gezagen. Hierdoor is ons werk nooit af. Als stedelijk waterbeheerders zijn we een belangrijke spil waaromheen heel veel draait.”

Na deze woorden startte de netwerkborrel van de RIONEDdag en was er ter gelegenheid van het afscheid van Hugo Gastkemper een buffet.

Nieuwsgierig naar de volgende RIONEDdag? Zet donderdag 6 april 2023 alvast in de agenda!

Blijf op de hoogte

Op riool.net houden we u op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen voor het vakgebied, (netwerk)bijeenkomsten en het laatste nieuws op het gebied van stedelijk waterbeheer. Blijf ook op de hoogte via RIONEDnieuws en volg ons op LinkedIn.