Dit was RIONEDdag 2024: Kennis voor elkaar

De RIONEDdag 2024 was de start van een jaar waarin we met elkaar kennis gaan ophalen. ‘Kennis voor elkaar’ is niet voor niets het thema van dit jaar. Hiervan is het uitvoeren van de Monitor gemeentelijke watertaken 2024 een belangrijk onderdeel. Deze monitor willen wij als Stichting RIONED dan ook zoveel mogelijk met iedereen samen maken. De RIONEDdag leverde daarvoor weer nieuwe inzichten en contacten op om te gebruiken. We kijken terug op een inspirerende vakdag. U ook?

Nog even de sfeer proeven? Bekijk ook de aftermovie met Michel Loeve van Buzzmaster.

Plenaire ochtendprogramma

De RIONEDdag 2024 werd door dagvoorzitter Annette van Soest geopend. Na het inloggen kon iedereen in de zaal via de Buzzmaster meepraten. Via een paar  Buzzmaster enquêtes bleek dat de helft van de zaal zeer ervaren is en vertrouwd met ons. De andere helft bestaat uit mensen die korter in het vak zijn en ons ook korter kennen. Dat is een hele mooie mix om verder mee te praten over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Buzzmaster Sebastiaan Kieft en dagvoorzitter Annette van Soest. En het publiek. (Foto's: Michelle Muus)Vergroot afbeelding
Operatie Sterk Water van start. Met (vlnr) Monique Bekkenutte (Koninklijk Nederlands Waternetwerk), Hilde Niezen (Stichting RIONED) en Gabriëlle Knufman (Wateropleidingen) (Fotograaf: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

De uitslag sprak directeur Hilde Niezen aan, want dat laat precies zien waarom de Arbeidsmarktagenda Operatie Sterk Water van groot belang is. Samen met Monique Bekkenutte (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) en Gabriëlle Knufman (Wateropleidingen) vertelde Hilde Niezen het belang van Operatie Sterk Water. De sector ziet een uitstroom van ervaren personeel en onvoldoende aanwas van jonge collega’s.

De eerste stap in Operatie Sterk Water dit jaar is het ontrafelen van het personeelsvraagstuk en het definiëren van concrete acties. Het doel is het werk voor water in de schijnwerpers zetten, nieuwe collega’s voor de sector winnen, het delen van vakkennis en ervaring bevorderen. Dit initiatief sluit aan bij de ambities van de Topsector Water & Maritiem. Menselijk kapitaal is cruciaal!

De blik van de weerman op de toekomst van het stedelijk water

De keynote van weerman en glacioloog Peter Kuipers Munneke was meer dan alleen het delen van de onderzoeksresultaten van het KNMI en van hemzelf. Het is duidelijk dat de gevolgen volgens het KNMI groot zijn voor Nederland. Kuipers Munneke ging in gesprek met de zaal over de toekomst van het stedelijk water. 

Peter Kuipers Munneke. Dagvoorzitter Annette van Soest gooit de microfoon in het publiek voor vragen. (Foto's: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

Op de vraag hoe we in onze sector (in de gebouwde omgeving) moeten omgaan met klimaatadaptatie, trekt Peter de analogie met de landelijke aanpak: Ontwerp een adaptief watersysteem. Met de Buzzmaster legde hij de bal terug in de zaal. Wat kunnen wij doen om het watersysteem adaptief te ontwerpen?

Door nu te handelen kunnen we meer geld besparen dan door niets te doen want dan kost het ons nog heel veel meer. Kuipers Munneke was blij dat de zaal dat ook begreep. Hij sloot dan ook optimistisch af op de vraag uit de zaal ‘‘Welk scenario hijzelf denkt dat de waarheid wordt?’’
Zijn antwoord was wetenschappelijk: deze scenario’s zijn geen voorspellingen, maar geven een bandbreedte aan en zijn afhankelijk van keuzes die de komende jaren door de mensen worden gemaakt.

Peter Kuipers Munneke sluit af dat hij het wel eens moeilijk vindt dat hij zo weinig kan doen en alleen maar praat over het probleem. Hij spreekt de zaal aan: ‘‘Jullie zijn de mensen die alles doen om de gevolgen op te vangen’’. Hij zou zelf echt iets willen gaan ‘doen’ en het zou dan mooi zijn als wij, als sector, ook meer praten over het voorkomen van nog meer klimaatverandering. Zo helpen we en versterken we elkaar.

De presentatie van Peter Kuipers Munneke.

De verkiezing van de RIONEDinnovatieprijs 2024

Het is altijd spannend om op het grote podium in het Beatrix theater te pitchen. De deelnemers deden het met verve en beantwoorden daarna vol vertrouwen de vragen uit de zaal. En nadat de klok aftelde tijdens het stemmen via de Buzzmaster werd de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2024 bekend.

(vlnr) Marieke Moorman (voorzitter raad van toezicht Stichting RIONED), Chris Aerts (Neolithic), Hilde Niezen (directeur Stichting RIONED). (Fotograaf: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

De On-demand 3D-print putten ingediend door Dura Vermeer en Neolithic is door de deelnemers aan de RIONEDdag op 1 februari 2024 uitgeroepen tot innovatie van 2024 op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Traditioneel kost het een metselaar een volledige dag om een walmuurput op te metselen. Met de opkomst van 3D geprint beton en verregaand digitaliseren kan deze klus nu volledig op maat en binnen een kort tijdsbestek worden voltooid.
Bekijk de winnende innovatie Neolithic: On-demand 3D-print putten.

Maar bekijk ook de twee andere genomineerden want zoals voorzitter van raad van toezicht Marieke Moorman zegt: “Neolithic laat zien hoe belangrijk het is om nieuwe toepassingen te bedenken voor bestaande situaties. Als je naar de inzendingen van de RIONEDinnovatieprijs kijkt dan zie je innovaties die de volle breedte van het werkveld bestrijken. Het laat zien dat stedelijk water volop in beweging is.”

De twee andere nominaties van de RIONEDinnovatieprijs 2024 waren:

  • Rioolvervangingsplanning en slappe bodem door Rolsch: Een tool die gemeenten in zettingsgevoelig gebied inzicht biedt wanneer zij delen van hun stelsel moeten vervangen.
  • Inzicht in riolering = RIANT! door Royal HaskoningDHV en het Hoogheemraadschap van Rijnland: een gratis tool die online en up to date inzicht geeft in het functioneren van de afvalwaterketen, incl. gemeentelijke gemalen.

Microcursussen

Dit jaar konden de deelnemers van de RIONEDdag kiezen uit 7 microcursussen: van grondwateronderzoek tot circulariteit en van het Water en rioleringsplan (Wrp) tot het rekenen aan infiltratievoorzieningen. De microcursussen, met een beperkte capaciteit, waren als vanouds weer snel vol en resulteerde in leerzame en leuke interactieve sessies.

Foto's met de klok mee: De microcursussen van Johan Bouma: hoe zet u grondwateronderzoek in? Gert Dekker: het Wrp vervangt het GRP; Sander Lubberhuizen: hergebruik en circulariteit in stedelijke waterbeheer; Johan Post: het functioneren van het stelsel onderzoeken. (Foto's: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

Gevarieerd programma in het Beatrixtheater en in de Expozaal

In het gevarieerde programma verdeelden gasten hun aandacht tussen de sessie Nieuw Elan voor stedelijk waterbeheer van Fleur van Gool in de Beatrixtheater en drie inhoudelijke pitches in de Expozaal.

vlnr: Ted Veldkamp, Charlie Jurjus en Dries Jansma spraken onder leiding van Fleur van Gool over Nieuw elan voor stedelijk waterbeheer. (Fotograaf: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

Nieuw Elan voor stedelijk water

In het Beatrixtheater ging Fleur meteen aan de slag met de uitdaging waarvoor Operatie Sterk Water in het leven is geroepen. Zij maakt daarvoor gebruik van een expertpanel: Dries Jansma, Ted Veldkamp en Charlie Jurjus. Die alle drie vanuit een ander perspectief kijken naar de arbeidsmarkt en wat er nodig is om nieuwe mensen aan te trekken, te binden en te behouden. De zaal werd zelf stevig aan het werk gezet en uitgedaagd om na te denken over: wat kan je zelf doen om nieuwe medewerkers aan te trekken en vast te houden. Die input gaan we betrekken bij de invulling van onze arbeidsmarktagenda. En de verjaardagspitch: hoe trots ben je op je vak en wat vertel je erover?

Drie inhoudelijke pitches in de Expozaal

De Expozaal was feestelijk ingericht om elkaar te ontmoeten. Om ervoor te zorgen dat daarnaast ook inhoudelijke presentaties gevolgd konden worden werd gebruik gemaakt van een silent disco systeem. Met een koptelefoon op konden de bezoekers geconcentreerd de pitches volgen van Maarten Kuiper over de toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer; de pitch over de Europese Afvalwaterrichtlijn in de praktijk, door Erik Liefting en Saskia Holthuijsen; de pitch van Ton Beenen over verschillende tools van Stichting RIONED.

vlnr: Maarten Kuiper over de toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer; Erik Liefting over de Europese Afvalwaterrichtlijn in de praktijk; Ton Beenen in de tooltuin. (Foto's: Oscar Kunst en Michelle Muus)Vergroot afbeelding
Start RIONEDreis: Enthousiaste ontvangst bij de ingang; Meedenken met Proudnerds voor de website Morgen circulair; In gesprek met Corné Nijburg bij de experience bodemdaling; De uitwisselwand. (Foto's: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

RIONEDreis

Deze editie kon ieder zich later verrassen in de RIONEDreis. In dit nieuwe element konden bezoekers zich bijvoorbeeld laten informeren in de Bodemdalingsexperience, werd hun input gevraagd voor het opzetten van de website van Morgen circulair.

Daarnaast is er volop vraag en aanbod gedeeld in de uitwisselwand en was er een fotopuzzel. Tussen degenen die RIONEDreis volledig hebben doorlopen en de puzzel goed hadden beantwoord is een prijs verloot.

 

Toekomst volgens Richard van Hooijdonk

Richard had maar één boodschap: de wereld verandert en wij moeten meeveranderen.

Richard van Hooijdonk (Fotograaf: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

Als je geen gebruik gaat maken van kunstmatige intelligentie word je omver gelopen door degenen die dat wel doen.

Waar moeten we rekening mee houden en hoe zorgen we dat onze organisaties flexibel genoeg zijn. In sneltreinvaart nam hij het publiek mee in de nieuwe uitdagingen en kansen.
 

Hilde Niezen en napraten op de borrel. (Foto's: Michelle Muus)Vergroot afbeelding

Afsluiten met elkaar

De dag werd plenair afgesloten in de Beatrix theater. De reacties vanuit de zaal op de vraag van Buzzmaster hoe zij deze RIONEDdag hebben ervaren waren allemaal positief: inspirerend, leerzaam, interessant, leuk en dynamisch. Met deze terugblik eindigde directeur Hilde Niezen de vakdag met de oproep om alvast 6 februari 2025 in de agenda's vast te leggen.

Tot ziens op de volgende RIONEDdag op 6 februari 2025!