Dit was RIONEDdag 2023: De wijk in

Laatst geac­tu­aliseerd 13 april 2023

De RIONEDdag op 6 april 2023 stond in het teken van ons jaarthema ‘De wijk in’. Grote vervangings- en nieuwbouwopgaven, water en bodem als sturend principe voor ons land, de energietransitie en diverse klimaatopgaven als droogte en overtollig water staan voor de deur. Gemeenten, bedrijven en waterschappen gaan daarmee de komende jaren flink aan de slag. Zowel in het plenaire programma als in de deelsessies hebben we gesproken en uitgewisseld over wat er allemaal samenkomt in de wijk. Met een sfeervolle aankleding en muziek van de Heeren van Ontvangst was het een inspirerende dag met volop ruimte voor ontmoeting. De volgende RIONEDdag is op donderdag 1 februari 2024. Save the date!

“Als directeur van Stichting RIONED heb ik veel om op terug te kijken en op voort te bouwen om onze rol als kennisautoriteit, innovator en verbinder verder te  versterken.”

Foto van 600 deelnemers op de RIONEDdag 2023
Welkom aan 600 deelnemers op de RIONEDdag 2023Vergroot afbeelding

Plenaire ochtendprogramma

De RIONEDdag 2023 werd door Hilde Niezen (directeur Stichting RIONED) geopend met een toelichting op de strategische visie van Stichting RIONED. Hilde kondigde aan dat Stichting RIONED aan de slag gaat met een nieuwe Monitor Gemeentelijke watertaken (de 'benchmark') en dat hiervoor binnenkort meer te lezen valt in de nieuwsbrief.

Ook deed Hilde een oproep aan de deelnemers: Word lid van het RIONEDpanel. Deelnemers van het panel worden ongeveer vier keer per jaar door Stichting RIONED gevraagd naar hun mening over ontwikkelingen en behoeften in het vakgebied riolering en stedelijk water en welke mogelijkheden en oplossingen zij zien.

Wendy Francken (directeur Vlario) gaf voorbeelden van klimaatmaatregelen waarmee in totaal 10% besparing gerealiseerd kan worden.Vergroot afbeelding

Wendy Francken (directeur Vlario en voorzitter European Water Association) vertelde hoe de waterbalans van Vlaanderen er voorstaat en dat er met het huidige klimaat 10% en toekomstige klimaat 20% bespaart of vastgehouden moet worden. Ook vertelde ze over de ambities van Vlaanderen en de klimaatadaptatiemaatregelen die burgers zelf moeten doen bij (ver)bouwen en (her)aanleg van nieuwe riolering. Dit zijn de informatiekanalen om burgers bewust te maken van water: www.groenblauwpeil.be, www.blauwgroenvlaanderen.be en www.waterbewustbouwen.be.

Sinds kort is Stichting RIONED ook lid van de European Water Association (EWA) . Als voorzitter van EWA gaf Wendy een toelichting op de doelstellingen van EWA.
 

Quiz 'Nederland versus Vlaanderen'.Vergroot afbeelding

De Quiz 'Nederland versus Vlaanderen' werd onder leiding van dagvoorzitter Annette van Soest en Buzzmaster gehouden. De quiz zette iedereen in de zaal op scherp. Wie weet wat de  verschillen zijn tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer? Gefeliciteerd Govert, hij had de meeste antwoorden goed en het snelst beantwoord.

 

Koen Weytingh legde de volgende stelling aan het publiek voor: Bij het ontwerpen van die nieuwe systemen moet de gemeente grenzen tussen publiek en privaat terrein negeren.
Het antwoord op de stelling die Koen Weytingh aan het publiek voorlegde.Vergroot afbeelding

Koen Weytingh (ToekomstSterk) vertelde aan de hand van voorbeelden uit Laren en Zwolle hoe rioolvernieuwing de motor kan zijn voor wijkverbetering. In de visie van Koen doen we dat doelmatig als we naar het hele systeem kijken, over eigendomsgrenzen heen. Koen Weytingh legde onder andere volgende stelling aan het publiek voor (zie foto): Bij het ontwerpen van die nieuwe systemen moet de gemeente grenzen tussen publiek en privaat terrein negeren.

 

 

Winnaar RIONEDinnovatieprijs 2023 (v.l.n.r. Joost van Oostrum, voorzitter raad van toezicht van Stichting RIONED; Dennis Spronk, HaDennis; Hilde Niezen, directeur Stichting RIONED).Vergroot afbeelding

Winnaar RIONEDinnovatieprijs 2023

Bijzondere voorzieningen in beeld van Gemeente Maastricht i.c.m. HaDennis is door de
deelnemers van de RIONEDdag uitgeroepen tot innovatie van 2023 op het gebied
van riolering en stedelijk waterbeheer. Met behulp van een LiDAR scanner worden bijzondere voorzieningen als overstorten, stuwen en BBB’s sneller en gedetailleerder in kaart gebracht. Na de prijsuitreiking van de RIONEDinnovatieprijs was het tijd voor de lunch.

 

 

Keuzeprogramma

Na de lunch was het tijd voor het uitgebreide keuzeprogramma die dit jaar bestond uit zeven microcursussen en drie sessies.

Presentatie 'Weet wat je meet: praktisch oplossen van rioolproblemen' van Heleen de man (Sanitas Water).Vergroot afbeelding

De Expozaal was in wijken ingericht. Tijdens 'Sessie 1: In onze wijk' konden deelnemers in vier van die wijken terecht. Ze konden kiezen uit acht presentaties over: circulariteit, rioolproblemen, waterinfiltrerende verharding en waterkwaliteit, bomen en riolering, samenwerken aan klimaattransitie, drukte in de ondergrond en de zin en onzin van onderzoek.

 

Aranka Sinnema (Duwtje) tijdens 'Sessie 2: Aan de slag met gedrag'Vergroot afbeelding

We maken allemaal goede plannen en toch lopen we ertegenaan dat collega’s, bewoners, bestuurders en andere stakeholders niet al onze prachtige plannen begrijpen en laat staan uitvoeren. Tijdens 'Sessie 2: Aan de slag met gedrag' gaf Aranka Sinnema (Duwtje) de deelnemers inzicht in gedrag en handvaten hoe een probleem op een andere manier te kunnen benaderen.

 

Koen Weytingh (ToekomstSterk) tijdens 'Sessie 3 Droomwijk volgens plan'Vergroot afbeelding

In 'Sessie 3 Droomwijk volgens plan' ging Koen Weytingh (ToekomstSterk) verder in op zijn visie die hij eerder plenair presenteerde. Het plan van Gouda diende als voorbeeld. Het plan belooft: optimale bescherming tegen wateroverlast en droogte en daarnaast is het ook nog doelmatig. Deelnemers deden inspiratie op voor de aanpak van hun droomwijk en wisselden kennis en ervaringen uit.

 

Microcursus 'Onze vakwereld voor de jongprofessional en zij-instromer' door Janine Leeuwis-Tolboom (Royal HaskoningDHV) en Milan van Reenen (trainee bij gemeente Almere).Vergroot afbeelding

De zeven microcursussen waren dit jaar allemaal volgeboekt. In anderhalf uur kregen deelnemers samen met een beperkt aantal vakgenoten, les van één of twee docenten in een onderwerp van hun keuze. Dit jaar waren de onderwerpen: Hydraulisch modelleren; Het functioneren van een stelsel onderzoeken; Drainage in natte en droge perioden; Rioolheffing, wat valt er te kiezen?; Wrp als vervanger voor een GRP; Zwavelzuuraantasting in het riool en Onze vakwereld voor de jongprofessional en zij-instromer.

 

Aranka Sinnema (Duwtje) over gedragsverandering.Vergroot afbeelding

Gezamenlijk afsluiten

Na koffie en wat lekkers ging iedereen weer terug in de zaal. Aranka Sinnema, gedragsexpert van Duwtje, gaf de deelnemers inspiratie over wat kan helpen om collega's of bewoners mee te laten bewegen. Vanuit de gedragswetenschap werden herkenbare situaties uit het stedelijk waterbeheer aangehaald. De kracht van de groep, feedback en keuzevrijheid waren de drie punten die Aranka aanhaalde om in de communicatie mee te nemen zodat de kans op meebewegen groter wordt.
 

De RIONEDdag nabespreken in de sfeervolle Expozaal.Vergroot afbeelding

Samen met Hilde Niezen sloten we onder begeleiding van Buzzmaster met alle deelnemers de dag interactief af. Hilde bedankte de bijna 600 deelnemers voor de inspirerende en enerverende ervaring. Hierna verliet iedereen de zaal en konden de deelnemers onder het genot van een borrel de dag nabespreken en kregen ze een 'koelsjaal' mee naar huis.

Tot ziens op de volgende RIONEDdag op 1 februari 2024!