Veel oude riolen vertonen lekkage, waardoor ze onbedoeld drainerend (of infiltrerend) werken. Een zettinggevoelige bodem kan ook voor rioollekkage zorgen. Rioollekkage kan invloed hebben op de grondwaterstand. Om inzicht te krijgen of dit het geval is, zijn rioleringsgegevens relevant. De mate waarin inzicht wenselijk is, hangt af van het doel van uw onderzoek. Is sprake van hogere grondwaterstanden dan eerder, dan kan vervanging

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel