Hier vindt u interessante praktijkvoorbeelden van publiekscommunicatie, gerangschikt naar beheermoment.

Bewust omgaan met hemelwater

Goed rioolgebruik (lozingsgedrag bewoners en bedrijven)

 • Waterkrant huis-aan-huis in gemeente Uithoorn met veel informatie over riolering, van goed rioolgebruik tot grondwaterproblemen.
 • Maak van uw wc geen afvalbak gemeente Soest bood inwoners een gratis toiletafvalbak.
 • Bewaarkaart - van waterschap Hunze en Aa's met instructies over lozingen in een IBA-systeem.
 • Gemeente Dongen en waterschap Vechtstromen vragen inwoners eenden niet of niet te veel brood te geven, want dat zorgt voor vuil en troebel water in vijver en is niet goed voor de eenden zelf.

Speciale activiteiten of doelgroepen

Voorbeelden van websites over stedelijk waterbeheer

 • Waterklaar - 15 Limburgse gemeenten bestrijden wateroverlast en droogte.
 • Gemeente Rotterdam - Waterloket met uitgebreide informatie.
 • Waternet - Themapagina over wateroverlast.
 • Gemeente Borger-Odoorn - Online inzien van onder andere tekeningen van huisaansluitingen.
 • Gemeente Alkmaar - Riolering als onderdeel van het waterplan.
 • Gemeente Breda - Veel en heldere informatie in het waterloket.
 • Waterbewust - Publieksvoorlichting over alle aspecten van water (Waterservicepunt Nijmegen).
 • Ons water - Landelijke campagnesite van Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel