Vernieuwde publiekswebsite www.riool.info

De website www.riool.info biedt uitgebreide publieksinformatie. Op de site staat wat stedelijk waterbeheer is en hoe riolering werkt. Ook lezen particulieren wat wel en niet te doen met water in en om huis en hoe ze het riool moeten gebruiken. Dit is verder verduidelijkt met spellen, filmpjes en illustraties. De website is bedoeld als verlengstuk van de gemeentelijke informatiekanalen over stedelijk waterbeheer. 

Een overzicht van onderwerpen die aan bod komen:
 • De doelen van het stedelijk waterbeheer;
 • De verschillende soorten water;
 • Uitleg hoe het riool binnen en op straat is opgebouwd en werkt;
 • Wat je zelf moet doen in en om je huis;
 • Hoe je beter met water om kunt gaan;
 • Wat de verschillende overheden doen;
 • Welke problemen zich in en om huis kunnen voordoen en hoe die op te lossen;
 • Informatie voor leerlingen en docenten;
 • Informatie over werken in het stedelijk waterbeheer.
Gebruik de website www.riool.info en de inhoud ervan om deze onder de aandacht van uw inwoners en/of cliënten te brengen, denk aan:
 • Een verwijzing op uw website;
 • Een verwijzing in uw gemeentegids;
 • Een koppeling in uw mailhandtekening;
 • Vermelding in uw projectdocumentatie;
 • Verwijzing vanuit specifieke publieksvoorlichting.
Naast riool.info biedt Stichting RIONED uiteenlopende publieksfolders en campagnematerialen, die veelal gratis te gebruiken zijn door begunstigende organisaties. Doe er uw voordeel mee!
 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE