Effecten te lage grondwaterstanden Droogte ontstaat als er langere tijd minder regen valt dan normaal en de verdamping groot is. Dit is met name het geval in het voorjaar en in de zomer. Het gevolg hiervan is dat de grondwaterstanden dalen. Het grondwaterpeil kan ook dalen door (uitbreiding van) grondwaterwinning voor drinkwater of industrie, lokale bemalingen, lekke riolering en door peilaa

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel