Wisselwerking waterpeilen en grondwaterstanden Afhankelijk van het verschil tussen het waterpeil en de grondwaterstanden in de directe omgeving kan oppervlaktewater een ontwaterende (drainerende), of juist een infiltrerende werking hebben. Bij een drainerende werking van het oppervlaktewater is het waterpeil lager dan de grondwaterstand. Bij een infiltrerende werking van het oppervlaktewater is het waterpeil hoger dan de grondwat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel