De bestemming en de inrichting van de openbare ruimte bepalen wat de gewenste ontwatering is, en hebben daarmee invloed op de grondwaterstanden. Bestemming De bestemming van een gebied volgt uit een bestemmingsplan. De huidige bestemming is ook af te leiden uit topografische kaarten. Voor bebouwing, wegen en groenstroken worden verschillende gewenste ontwateringsdiepten gehanteerd. V

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel