Drooglegging en ontwatering De drooglegging is de afstand tussen het maaiveld en het waterpeil in het oppervlaktewater. De drooglegging bepaalt hoeveel water de waterpartijen in een gebied kunnen bergen tot aan de insteek van het talud.  De ontwateringsdiepte is de afstand van het maaiveld tot de grondwaterstand. De ontwateringsdiepte bepaalt onder meer het risico op grondwaterov

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel