Enquête bij verkennend en verklarend onderzoek  Een enquête is zinvol bij verkennend en verklarend onderzoek naar vermoedens van grondwateroverlast of -onderlast op straat-/wijkniveau. Via een enquête onder bewoners kunt u bijvoorbeeld het volgende nagaan: Is er een probleem met (grond)water? Zo ja: Wat is precies het probleem? Waar doet het probleem zich voor? Bijvoorbeeld

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel