Gericht meten Lokale onttrekkingen zoals lekke riolering, drainage, bemalingen en bodemenergiesystemen hebben invloed op de grondwaterstanden in de omgeving. Dit geldt ook voor infiltratievoorzieningen zoals IT-systemen, wadi’s en infiltratieputten. Wanneer de onderzoeksvraag de invloed van onttrekkingen of infiltratie op de grondwaterstand omvat, kunt u het beste gericht meten op de betref

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel