Nieuws

Wanneer zijn waterkwaliteitsmaatregelen aan riolering effectief?

Publicatiedatum 06 november 2020

Hoe zinvol zijn maatregelen aan de riolering om de waterkwaliteit te verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, hebt u inzicht nodig in de emissies vanuit de riolering en andere bronnen. Het kennisbankonderdeel ‘Emissies rioolstelsels’ zet alle relevante informatie op een rij.

Rioolstelsels lozen via allerlei routes water en stoffen in het ontvangende oppervlaktewater. Hoe groot zijn die emissies en hoe verhoudt de vuiluitworp vanuit de riolering zich tot de emissie vanuit andere bronnen, zoals chemische industrie, landbouw en verkeer? De kennisbank geeft een overzicht.

Emissiegetallen rioolstelsels

In het deel Emissiegetallen rioolstelsels vindt u de gemiddelde emissiegetallen voor onder meer stikstof, fosfor, koper en zink vanuit gemengde, gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels in oppervlaktewater. De getallen zijn afkomstig uit de nationale Emissieregistratie. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij beleidsvorming voor waterkwaliteitsvraagstukken.

Emissie riolering ten opzichte van andere bronnen

Om bij waterkwaliteitsproblemen de juiste maatregelen te kunnen nemen, moet u ook weten in hoeverre de afvalwaterketen (riolering en rwzi) bijdraagt aan die problemen. Het deel Emissie riolering ten opzichte van andere bronnen gaat in op de verhouding tussen de emissie vanuit de afvalwaterketen en de emissies vanuit andere bronnen, zoals honden, eenden voeren en bladval.

Handleiding afleiden emissieverhoudingen in uw regio

Tot slot vindt u in dit kennisbankonderdeel een handleiding om voor uw eigen regio de emissieverhouding in beeld te brengen met gegevens uit de nationale Emissieregistratie. Deze cijfers maken de relatieve bijdrage van de afvalwaterketen (riolering en rwzi) inzichtelijk en daarmee de ‘potentie’ van maatregelen aan de riolering en rwzi’s om waterkwaliteitsproblemen op te lossen.

Alle nieuwsberichten