Nieuws

Hoe zit de Branchestandaard gemeentelijke watertaken in elkaar?

Publicatiedatum 08 juni 2021

De branchestandaard beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Lees meer over de opbouw van de standaard om zo inzicht te krijgen wat u ermee kunt doen.

Beschrijving activiteiten gemeentelijke watertaken

De branchestandaard begint met het beschrijven van de verschillende activiteiten. Er is een onderscheid in beleidsmatig-organiserende (hbo) en uitvoerende activiteiten (mbo). Bekijk de Branchestandaard activiteiten.

Welke kennis is nodig?

De kennis voor beleidsmatige-organiserende activiteiten is uitgewerkt in twaalf hoofdkennisgebieden, met ruim vijftig deelkennisgebieden. Daarbij onderscheidt de standaard drie niveaus: basis, zelfstandig en specialist. De uitvoerende activiteiten zijn bij voldoende beleidsmatige-organiserende kennis volledig uit te besteden en zijn niet verder uitgewerkt in de branchestandaard.

Hoofdkennisgebieden Branchestandaard gemeentelijke watertakenVergroot afbeelding

Iedere professional moet volledige basiskennis hebben om te kunnen overzien waar zij of hij mee bezig is. Met die kennis kan een gemeente ook goed regie voeren. De Basisopleiding Riolering (BOR) van Wateropleidingen bevat de basiskennis.

Het vraagt extra kennis als een professional geen opdracht geeft, maar zelf uitvoert. Afhankelijk van de activiteit vraagt dat om het niveau zelfstandig op een of enkele kennisgebieden. De branchestandaard geeft per deelactiviteit aan welke extra kennis nodig is. Als specialist kun je de complexe situaties aan en vernieuwing in ons vakgebied brengen.

Welke kennis is nodig? Lees hierover meer bij Branchestandaard kennis.

Functies, competenties en inschaling

Om de competenties te bepalen hebben we voor vier functies, beleidsmedewerker, beheerder, gegevensbeheerder en ontwerper onderzocht welke normfuncties vanuit HR21 in aanmerking komen (en dat in de praktijk getoetst). Omdat gemeenten verschillen zijn voor iedere functie meerdere normfuncties geselecteerd. Daarmee liggen niet alleen de competenties vast maar meestal ook de salarisschalen. Lees hierover meer bij Branchestandaard functies.

Alle nieuwsberichten