Welke kennis is nodig?

Laatst geac­tu­aliseerd 08 juni 2021

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken geeft inzicht in welke kennis nodig is voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken in verschillende rollen. Lees meer over welke kennis nodig is en hoe u de benodigde kennis op niveau brengt en houdt.

Kennisgebieden

De branchestandaard geeft een overzicht van alle activiteiten die komen kijken bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken (tabblad Overzicht activiteiten). De beleidsmatig-organiserende activiteiten zijn verder uitgewerkt in kennisgebieden en kennisniveaus.  

Figuur A Hoofdkennisgebieden voor beleidsmatig-organiserende activiteiten.Vergroot afbeelding

Kennisniveaus

Iedere professional in stedelijk waterbeheer en rioleringsbeheer heeft basiskennis nodig om te weten waar hij of zij mee bezig is en om verbanden te kunnen leggen. Het basisniveau is vergelijkbaar met de Basisopleiding Riolering (BOR) van Wateropleidingen. Basiskennis is voldoende in de rol als opdrachtgever om regie te kunnen voeren. Het zelf uitvoeren van activiteiten vraagt om extra kennis. 

Figuur B De branchestandaard onderscheidt drie kennisniveaus: basis, zelfstandig en specialist.Vergroot afbeelding

 

Download het model branchestandaard gemeentelijke watertaken (Excel bestand).

Om u sneller op weg te helpen verwijzen wij hieronder waar u in het model welke informatie vindt die aansluit op de informatie op deze webpagina.

 

In het Excel tabblad ‘Kennisgebieden (beleid-orga)’ vindt u een overzicht van de verschillende (deel)kennisgebieden die de branchestandaard onderscheidt. Ook worden de verschillende kennisniveaus per deelkennisgebied beschreven.

 

Om activiteiten zelf uit te voeren hebt u meestal aanvullend op het basisniveau extra kennis nodig (niveau zelfstandig). In het tabblad ‘Activiteiten zelf doen’ vindt u per activiteit voor welk kennisgebied niveau zelfstandig is.

 

In ‘Kruistabellen kennisgebieden’ vindt u de relatie tussen een kennisgebied en activiteiten. Zo kunt u op volgorde van de kennisgebieden zien welke activiteiten problemen kunnen ondervinden door het ontbreken van bepaalde (basis)kennis. 

Hoe brengt en houdt u de benodigde kennis op niveau?

De branchestandaard werkt door in het aanbod van de Kennisbank stedelijk water, de Basisopleiding Riolering (BOR) en aanvullende opleidingen.

Kennisbank stedelijk water

De branchestandaard geeft aan wat de benodigde kennis is om de gemeentelijke watertaken uit te voeren en geeft daarmee sturing aan de inhoud van de kennisbank. Veel basiskennis is al aanwezig in de kennisbank. Stichting RIONED werkt voortdurend aan het updaten en aanvullen van de kennis.

De Kennisbank stedelijk water bevat meer dan 2500 webpagina’s. Met een filtertool kunt u een selectie maken op kennisgebied, - niveau of een combinatie daarvan. Het resultaat van uw selectie kunt u opslaan in Mijn RIONED of als pdf. Aan de slag met kennis uit de kennisbank.

Aanbod Wateropleidingen

De Basisopleiding Riolering (BOR) van Wateropleidingen bevat de basiskennis van alle kennisgebieden van de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken. Daarnaast bekijkt Wateropleidingen samen met Stichting RIONED welke vervolgopleidingen mogelijk zijn.

Heeft uw organisatie voldoende kennis in huis om de gemeentelijke watertaken uit te kunnen voeren? Ga aan de slag met de Branchestandaard organisatiescan.