Branchestandaard activiteiten

Laatst geac­tu­aliseerd 08 juni 2021

De branchestandaard geeft een overzicht van alle activiteiten die komen kijken bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Het biedt handvatten bij planning en onderbouwing van benodigde middelen.

Download het model branchestandaard gemeentelijke watertaken (Excel bestand) .

De Branchestandaard activiteiten zijn in het tabblad ‘Overzicht activiteiten’ beschreven in hoofd- en deelactiviteiten. Voor alle deelactiviteiten is aangegeven of zij beleidsmatig-organiserend (hbo-niveau) of uitvoerend (mbo-niveau) zijn. 

De beleidsmatig-organiserende activiteiten zijn verder uitgewerkt in de branchestandaard. De uitvoerende activiteiten zijn bij voldoende beleidsmatige-organiserende kennis volledig uit te besteden en zijn niet verder uitgewerkt in de branchestandaard.

Als uw organisatie niet alleen regie voert maar bepaalde deelactiviteiten zelf uitvoert, geeft de branchestandaard in het tabblad ‘Activiteiten zelf doen’ aan welke aanvullende kennis uw organisatie nodig heeft. 

Figuur A De branchestandaard geeft een overzicht van alle activiteiten die komen kijken bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.Vergroot afbeelding