Nieuws

Harry van Luijtelaar weg bij Stichting RIONED

Publicatiedatum 01 februari 2021

Onze senior projectmanager Harry van Luijtelaar heeft Stichting RIONED per 1 februari op eigen verzoek verlaten. Hij wil graag zijn tijd en energie kunnen besteden aan zelfgekozen activiteiten, onder meer op het gebied van stedelijk water, zonder gebonden te zijn aan een werkgever. In dit artikel blikken we terug op zijn lange staat van dienst in ons vakgebied.

Na zijn studie civiele techniek werkte Harry bij Grontmij (nu Sweco) en Tauw, waarna hij in 2006 zijn loopbaan voortzette bij Stichting RIONED. De rode draad in zijn werk is het hydraulisch functioneren van riolering en watersystemen in bebouwd gebied. Steeds meer nadruk kwam daarbij te liggen op de toename van extreme buien door de klimaatverandering. Mede door zijn inbreng bracht Stichting RIONED al in 2007 een visie uit op klimaatadaptatie. De analyse, aanpak en oplossingen in die visie Klimaatverandering, hevige buien en riolering zijn nog onverminderd actueel. Daarna heeft hij met verve en deskundigheid gewezen op de onderschatting van het aantal extremere neerslaggebeurtenissen, de grote gevolgen van een kleine toename van extremiteit en de noodzaak om te anticiperen op een grotere klimaatverandering dan we nu verwachten.

Ontwikkeling praktijkondersteunende rekentools

Onder Harry’s leiding heeft Stichting RIONED verschillende instrumenten ontwikkeld om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied en van mogelijke maatregelen om daarmee om te gaan. Zo biedt RadarTools goed beschikbare neerslaggegevens om daadwerkelijk opgetreden wateroverlast te analyseren. De hevige buien sinds 2008 zijn via extremebuigemist.nl ontsloten. RainTools helpt beheerders maatregelen te treffen door inzicht te geven in de waterbalans van hemelwatervoorzieningen. En voor het eigen terrein van een particulier is een vereenvoudigde versie ontwikkeld: de PerceelTool.

Kennis delen via artikelen en hbo-vakdag Down the Drain

Een andere sterke kant van Harry die we gaan missen, is de inspirerende manier waarop hij zijn kennis deelde, onder meer via vakinhoudelijke artikelen. Ook heeft hij zijn kennis veelvuldig ingezet voor het onderwijs en hbo-studenten in het bijzonder. Zo ontwikkelde Harry vraagstukken over vloeistofmechanica en organiseerde hij meerdere jaren Down the Drain, het event van Stichting RIONED waar studenten kennismaken met het vakgebied stedelijk waterbeheer.

Dank!

Mede namens de vakwereld bedankt Stichting RIONED Harry hartelijk voor zijn jarenlange inzet, zijn bijdragen, zijn betrokkenheid bij werk en mens, en zijn rol als slijpsteen voor het denken bij vakgenoten!

Alle nieuwsberichten