RadarTools geeft inzicht in extreme neerslag op uw gebied

Laatst geac­tu­aliseerd 11 januari 2022

Stichting RIONED en STOWA hebben op 22 september 2020 RadarTools gelanceerd en in december 2021 geüpdatet. Met deze software kunt u de kenmerken van de historische extreme neerslaggebeurtenissen die zijn geregistreerd op uw gebied uitgebreid raadplegen, om deze te kunnen koppelen aan waarnemingen van de impact daarvan op de grond. Dit is een belangrijke stap in het ontwikkelen van inzicht in de kwetsbaarheid van uw gebied als basis om te komen tot maatregelen.

Overzicht extreme neerslaggebeurtenissen

RadarTools geeft per gemeente een toegankelijk overzicht van de extreme neerslaggebeurtenissen sinds 2008 (Figuur A). Deze extreme neerslaggebeurtenissen zijn per gemeente gefilterd uit de 5-minutenneerslagradar per km2, gecorrigeerd met gevalideerde grondregenmeters door het KNMI.

Figuur A Extreme neerslaggebeurtenissen in Arnhem vanaf 2008Vergroot afbeelding

Inzicht in de zwaarte en ruimtelijke verdeling van een extreme bui is van belang om de gevolgen op de grond te kunnen duiden. Viel de overlast of schade mee of tegen? Als een relatief beperkte neerslaghoeveelheid tot veel overlast leidt dan is dat mogelijk een punt van zorg. Anderzijds kunnen meevallende effecten van een zeer extreme neerslag zorgen voor een gevoel van veiligheid. Dit inzicht helpt u om tot goede afweging van maatregelen te komen. En naast analyses van uw eigen gebied, kunt u in RadarTools leren van ervaringen uit heel Nederland. Dit is belangrijk omdat écht extreme neerslag zelden voorkomt.

Rekenmodellen toetsen aan praktijk

De historische extreme neerslaggebeurtenissen in RadarTools kunt u gebruiken om een (integraal) rekenmodel van uw gebied te toetsen aan de praktijk. Het betrouwbaar reproduceren van de impact van een historische bui op uw gebied is een belangrijke basis voor het voorspellen van de werking van maatregelen en het afwegen van de risico’s. Dit zou een essentieel onderdeel van een stresstest moeten zijn.

Neerslagregistraties vergelijken

RadarTools geeft u toegang tot 5-minuten tijdreeksen van radarneerslag voor een gebied van x km2 radarvakken. Hier kunt u het tijdverloop van de neerslag over een gebied raadplegen en analyseren. In deze weergave kunt u de 5-minuten radarneerslag per km2 radarvak cumuleren tot tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur.

Figuur B Animatie radarneerslag 28 juli 2014, cumulatief per 1440 minuten (24h)Vergroot afbeelding

Update december 2021

In december 2021 heeft RadarTools een grote update gehad:

  • Het onderdeel ‘Tellingen’ van RadarTools laat per gemeente een lijst met gefilterde extreme buien zien. Hieruit kunt u allerlei informatie halen. Per radarvak van 1 km2 kunt u bijvoorbeeld nagaan hoe vaak er meer dan 15 mm in 60 minuten is geregistreerd in de periode 2008-2021.
  • Nieuw is dat per gemeente een ‘eXtremiteitsfactor’ is berekend voor de gevallen kortdurende (15-60 minuten), middellange (60 min-3 uur) en langdurige neerslag (3-24 uur). De factor geeft aan in welke mate het bebouwde oppervlak is getroffen in samenhang met de intensiteit van de neerslag. Met andere woorden, hoe extreem was de bui op die plek?
  • De extreme buien in RadarTools zijn standaard per gemeente gefilterd uit de 5-minutenneerslagradar per km2, gecorrigeerd met gevalideerde grondregenmeters door het KNMI. Dit is de traditionele klimatologische set (MFBS). Inmiddels zijn ook de data van de drie nieuwe KNMI-radarreeksen RTcor, REcor en RFcor beschikbaar.

Lees meer over de update

Informatie archiveren, converteren en exporteren

RadarTools biedt verder mogelijkheden om relevante informatie te archiveren, converteren en exporteren naar Excel (per radarvak of voor een gebied). Vooral het archiveren van buien is een belangrijk middel om interessante informatie gekoppeld aan de bron vast te leggen en snel terug te vinden. De radarbeelden kunnen ook worden uitgevoerd naar een gif-animatie zoals figuur B laat zien.

Meer informatie en download software

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen de software gratis downloaden. Een handleiding, achtergrondinformatie en een overzicht van alle mogelijkheden vindt u ook op RadarTools.nl.

Meer lezen