Nieuws

De nieuwe Formatiescan gemeentelijke watertaken is beschikbaar!

Publicatiedatum 10 maart 2023

Welke functies heeft een gemeente nodig om haar gemeentelijke watertaken uit te voeren? En hoeveel fte’s zou zij hiervoor beschikbaar moeten stellen? De Formatiescan gemeentelijke watertaken van Stichting RIONED helpt gemeenten dit inzichtelijk te krijgen.

Stichting RIONED moedigt gemeenten aan om met behulp van de Formatiescan en de Branchestandaard gemeentelijke watertaken (organisatie- en kennisscan) naar het personele bestand te kijken. Samen met de bevindingen over werkdruk van het personeel krijgen gemeenten zo een goed overzicht van personeelstekorten (of overschotten).

De Formatiescan kunt u inzetten om:

  • de formatie van een gemeente te bepalen.
  • te toetsen of uw gemeente voldoende personeel heeft om de gemeentelijke watertaken uit te voeren.
  • beleidskeuzes door te rekenen. Bijvoorbeeld: bereken het effect van uitbesteden op de (tijds)inspanning van een gemeente.
  • in te zetten als bewijsvoering richting de gemeenteraad om extra capaciteit op de gemeentelijke watertaken krijgen? Gebruik de opmerkingenvelden in de Formatiescan om een toelichting te geven.

Beschrijving taken en functies in kennisbank

Het kennisbankonderdeel Personele bezetting gemeentelijke watertaken wordt compleet herzien. De publicatie lag ter visie, maar is nog niet gepubliceerd. De conceptpublicatie kunt u vooralsnog raadplegen ter ondersteuning aan de Formatiescan. Het geeft een beschrijving van de diverse taken en functies van een gemeente voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

Validatie Formatiescan

De Formatiescan is door Stichting RIONED uitvoerig gevalideerd bij veertien gemeenten, variërend in grootte en ligging. Hierna is deze in concept ter visie gelegd aan alle begunstigers van Stichting RIONED en vastgesteld door de CVLH.

Formatiescan downloaden

De Formatiescan is beschikbaar voor medewerkers van organisaties die begunstiger zijn van Stichting RIONED.

Meer informatie en download de Formatiescan

Alle nieuwsberichten